سن :
جنسیت :
ایمیل :
شهر :
تحصیلات :
شغل :
با کدامیک از محصولات ستاره پارسیان جهان آشنایی دارید :
چه مدت از زمانی آشنایی شما با محصولات فوق می گذرد؟
از کدامیک از محصولات ستاره پارسیان جهان استفاده کرده اید؟
میزان رضایت شما از پشتیبانی ستاره پارسیان جهان :
میزان رضایت شما از کیفیت و کارایی محصولات ستاره پارسیان جهان :
میزان رضایت شما از قیمت محصولات ستاره پارسیان جهان :
میزان رضایت شما از خدمات پس از فروش ستاره پارسیان جهان :
آیا تا کنون محصولات ستاره پارسیان جهان را به سایرین توصیه کرده اید ؟
جای چه محصولی را در محصولات ستاره پارسیان جهان خالی می بینید؟
آیا در خصوص ارائه هرچه بهتر محصولات ستاره پارسیان جهان پیشنهادی دارید؟