شرکت ستاره پارسیان جهان ، نمایندگی هیوندا کرج ، نمایندگی مرسدس بنز دیزل کرج